Historia

Helsingehus grundades 1971, då under namnet Söderhamns Industrihus AB.

Bolaget äger, förvaltar och utvecklar centralt belägna fastigheter i Söderhamns kommun. Fastighetsbeståndet uppgår till ca 50.000 m² fördelat på drygt 50 % hyreslägenheter och 50 % kommersiella fastigheter.

En del av våra fastigheter är uppförda i egen regi, men i huvudsak har vi förvärvat fastigheter i intressanta områden under årens lopp. Samtliga av dessa har löpande genomgått kvalitetsrenoveringar. De förvaltas med ett långsiktigt perspektiv för att öka trivsel och trygghet för våra hyresgäster. Genom att få hyresgästerna att trivas, genom hög boendekvalitet och i en nära dialog med dem, känner de delaktighet i fastigheten och är måna om den. Alla tjänar på välskötta fastigheter. De kortsiktiga kostnaderna för underhåll, renovering och förädling av fastighetsbeståndet, har vi med god ränta igen i det långa perspektivet. Våra hyresgäster skall alltid kunna förvänta sig att vi ligger steget före i fråga om underhåll och service.

Vi utgår från ett kundanpassat synsätt. Med det menar vi att det är Du som hyresgäst som ställer kraven, och det är vi som hyresvärd som har ansvaret för att Du får den lokal Du eftersöker. Detta till en prisvärd hyresnivå. Vi eftersträvar att vara en aktiv och engagerad hyresvärd som håller ordning och reda samt borgar för ett tryggt boende och kvalitativ förvaltning.

Vi ser oss själva som ett innovativt, stabilt och välskött fastighetsbolag.

 

olov

Olov Johansson
Styrelseordförande & Ägare